1. Visionerne

Korninghus skal være et aktiv for byen med attraktive idræts-og kulturaktiviteter for borgere og besøgende.

Korninghus skal være et sted for alle aldersgrupper.

Korninghus – et attraktivt tilbud for folk, som gerne vil bo i Korning.

2. Hvad rummer huset?

3. Arrangementer for at støtte op om Korninghus

Det første arrangement blev et sponsorløb for folk i alle aldre på grundlovsdag den 5. juni 2017 i Korning. Ruten blev en historisk tur forbi mindestenen for 2. verdenskrig ved Korning Skole, videre ned gennem Korning Gl.by til gadekæret. Derfra gik turen forbi Kirken og Korning kro til naturstien ved åen. Alle steder var der repræsentanter for byens forskellige laug, som fortalte dels om historien, der knyttede sig til stedet, og dels om laugenes arbejde med vedligehold af stederne, så disse altid fremstår pæne.

En lille quiz på naturstien med en præmie til vinderen afsluttede sponsorløbet. I quizzen gjaldt det om at huske lidt af de informationer, der var givet undervejs.

Man kunne selv bestemme sit startgebyr, som ville gå ubeskåret til Korninghus. Ca. 25 personer deltog her. Den yngste et par år gammel. I alt indkom ca. 1200 kr.