Folkeaktier:

Folkeaktierne udstedes i størrelsesorden kr. 1.500, kr. 2.000, kr. 3.000, kr. 5.000, kr. 10.000 eller eventuelt større beløb.

Indbetaling af folkeaktierne indsættes på en spærret konto i Middelfart Sparekasse reg. nr. 1681 – konto nr. 3227202865 som egenkapital, og vil blive tilbagebetalt, såfremt huset mod forventning ikke opføres. HUSK navn og adresse.

Følgende har købt folkeaktier:

Lis og Hans Hansen
Ulla og Martin Fritzner
Hanne og Mogens Jakobsen
Winnie og Jens Bank
Sanni D. Svendsen
Jørgen D. Hansen
Lene og Peter Bertelsen
Henning Hermansen
Conni og Frede Bjørn
Margit og Erik Jensen
Ann og Jacob Villefrance
Marie og Svend Gregersen
Villy Nørgaard
Bente og Jens Koed Pedersen
Anne Sofie og Ole Jensen
Inge og Trygve Mouritsen
Karen Persson
Jens Pilegaard Nielsen
Margit Jakobsen Nielsen
Jane og Jeppe Mouritsen
Connie Rosengaard
Niels Bach
Birte Vinther Rasmussen
Birtha og Poul Erik Nielsen
Lone og Brian Christiansen + Sarah og Allan Pedersen
Familien Rothenberg Hansen
Inge og Peter Skov
Steen Vesterager
Inger Hansen og Lone Schou Hansen
Linda Nielsen og Karsten Pedersen
Anne Marie og Anders Qwist
Viggo Rasmussen
Jette Langelund Christensen
Poul Erik Nielsen
Vibeke Hansen og Poul Nielsen
Allan Rønne
Asta og Gert L. Nielsen
Helena Jakobsen
Anders Mouritsen
Kirsten og Kenth Skipper Mortensen
Martin Bach Jensen
Fridtjof Stidsen
Børge Nielsen
Leif B. Præsius
Preben R. Hansen
Elsebet og Hans Hermansen
Tina Vang og Bjarne Madsen
Anne Svendsen og Martin Sørensen
Karin V. Nielsen
Kirsten B. og Niels Jørgen Kristensen
Benthe og Claus Hellesøe
Heidi og Peter Jensen
Kirsten Eriksen og Villy Jensen
KIF's Venner
Karin og Ulrik Nielsen
Kerstine og Christian Sloth
Poul Christensen
Ilse og Jørn Nissen
John M. Zacho
Michael B. Jakobsen
Lissi B. og Leif Højris
Else B. Dalum
Korning IF
Elisabeth og Tage Skipper
Brian S. Madsen
Karl Ole Skjønnemann
Emil og Gustav Qwist
Jette og Claus Christoffersen
Laura V. W. Ganderup
Korning Borgerforening
Frederik Bach
Lene og Henning Jørgensen