OM OS

Korninghus er en selvejende institution, hvor der ved den stiftende generalforsamling i november 2016 på et borgermøde blev valgt en bestyrelse for Korninghus, som nu har vedtægter, CVR. Nr., bankforbindelse, revisor, mm.

Forhistorien:
Oktober 2014

På et Borgermøde blev en styregruppe nedsat med det formål at undersøge behovet for et sted at samles til kultur og idræt.

Styregruppen anvendte de sidste måneder i 2014 på at besøge forskellige haller og tale med de folk, som havde fået disse huse op at stå.

Foråret 2015 Styregruppen indledte et samarbejde med DGI, som foretog en elektronisk spørgeskema-undersøgelse hos borgerne
Efteråret 2015

Et visionsseminar over 3 aftener med alle grupper af interessenter i Korning.

Dette resulterede i DGI skitsetegninger for et aktivitetshus i Korning ud fra det optimale ønske hos borgerne. Et ret forkromet og dyrt projekt, som Korninghus nu bearbejder for at gøre huset realiserbart.

Placeringen af Korninghus blev - med fordele og ulemper - drøftet indgående i styregruppen, og et ekstra sæt skitsetegninger med placering ved Korning skole blev udarbejdet.

Et vigtigt element i samarbejdet med DGI blev udviklingsplanen, som vi fortsat anvender i arbejdet.

April 2016

En overgangsbestyrelse blev på et borgermøde valgt til at udarbejde vedtægter og føre projektet frem til en stiftende generalforsamling for en selvejende institution. Overgangsbestyrelsen drøftede også indgående husets placering.

7. november 2016

Den stiftende generalforsamling fandt sted, hvorefter man nu er konstitueret i Korninghus med formand, næstformand, kasserer og sekretær. CVR nr, bankforbindelse og revisor er også på plads.

Bestyrelsen for den selvejende institution Korninghus vedtog endeligt, at huset placeres på Ussingvej i forbindelse med det eksisterende klubhus.

Dette ses som bedste løsning både trafikalt og med udvidelsesmulighed for øje.